Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Centrum

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Informacje o Centrum

Zakres zadań Centrum

 1. Rozwój i utrzymanie centralnych usług informatycznych w zakresie uzgodnionym z Prorektorem UJ ds. dydaktyki;
 2. Rozwój i utrzymanie infrastruktury sprzętowej i systemowej na potrzeby usług oferowanych przez jednostki Centrum;
 3. Wsparcie pracowników, studentów i doktorantów UJ poprzez doskonalenie ich kompetencji w zakresie narzędzi informatycznych;
 4. Współpraca z wydziałami i innymi jednostkami organizayjnymi UJ w zakresie utrzymania i rozwoju ich infrastruktury informatrycznej.

Skład Centrum

1. Biuro Centrum Informatyki;

2. Dział Infrastruktury Systemów Informatycznych:

2.1. Sekcja ds. Sieci i Cyberbezpieczeństwa

3. Dział ds. Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;

4. Dział Usług Informatycznych;

5. Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego.

Zadania Biura Centrum Informatyki

 1. Koordynacja działań w zakresie tworzenia i utrzymania polityk, procedur i regulaminów w obszarze IT nadzorowanym przez Centrum;
 2. Obsługa administracyjna jednostek wchodzących w skład Centrum;
 3. Utrzymanie rejestru centralnych usług i systemów IT;
 4. Koordynacja działań szkoleniowych Centrum;
 5. Dekretacja spraw do właściwych jednostek Centrum.

Zadania Działu Infrastruktury Systemów Informatycznych

 1. Zarządzanie infrastrukturą światłowodowej sieci szkieletowej oraz cyberbezpieczeństwem sieci na poziomie centralnym;
 2. Zarządzanie centralnymi usługami sieciowymi (DNS, DHCP, NAT) oraz zdalnym dostępem przez extranet (VPN);
 3. Zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem chmury prywatnej UJ (system wirtualizacji centralnych serwerów UJ);
 4. Zarządzanie centralnymi systemami informatycznymi, w tym:
  • systemem zarządzania tożsamością, usługami katalogowymi i systemem jednokrotnego logowania;
  • usługami dostępnymi w ramach chmury Office 365, a w szczególności: systemem poczty elektronicznej oraz systemami przechowywania dokumentów;
 5. Zarządzanie platformą hostingów WWW;
 6. Zarządzanie certyfikatami elektronicznymi;
 7. Wsparcie użytkowników końcowych w zakresie korzystania z centralnych usług IT (Pomoc IT) oraz zarządzanie kontami użytkowników w systemie zarządzania tożsamością;
 8. Zarządzanie głównymi serwerowniami UJ.

Zadania Sekcji ds. Sieci i Cyberbezpieczeństwa

 1. Zarządzanie infrastrukturą światłowodowej sieci szkieletowej oraz cyberbezpieczeństwem sieci na poziomie centralnym;
 2. arządzanie centralnymi usługami sieciowymi (DNS, DHCP, NAT) oraz zdalnym dostępem przez extranet (VPN);
 3. Zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem chmury prywatnej UJ (system wirtualizacji centralnych serwerów UJ);
 4. Zarządzanie głównymi serwerowniami UJ; 5) opracowywanie i opiniowanie polityk oraz procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa na poziomie centralnym. 
 5. Opracowywanie i opiniowanie polityk oraz procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa na poziomie centralnym.

Zadania Działu ds. Systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją

 1. Zarzadzanie konfiguracją i uprawnieniami dostępu uzytkowników EZD;
 2. Zarządzanie integracja systemu EZD z Elektroniczną Skrzynką Podawczą na ePUAP i innymi systemami na UJ;
 3. Wsparcie uzytkowników w zakresie obsługi systmu EZD - szkolenia, konsultacje;
 4. Wsparcie dla jednostek organizacyjnych UJ w zakresie opytmalizacji, projektowania nowych lub zmiany procesów wprowadzanych do systmu EZD;
 5. Współpraca z producentem systmu EZD.

Zadania Działu Usług Informatycznych

 1. Informatyczna obsługa infrastruktury IT w jednostkach administracji ogólnouczelnianej UJ oraz wsparcie użytkowników w jej wykorzystaniu;
 2. Koordynacja zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ;
 3. Wsparcie użytkowników w administracji ogólnouczelnianej UJ w zakresie korzystania z systemu ePUAP oraz administracja uprawnieniami kont służbowych UJ w systemie ePUAP;
 4. Zarządzanie ogólnouczelnianymi licencjami na oprogramowanie, dystrybucja nośników oraz zarządzanie podpisami elektronicznymi;
 5. Zarządzanie centralną siecią bezprzewodową UJ;
 6. Obsługa elektronicznego systemu do głosowania – zapewnienie poprawnego funkcjonowania sprzętu, udostępnianie elementów systemu jednostkom organizacyjnym UJ, szkolenie osób zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych UJ w zakresie obsługi i administrowania systemem.

Zadania Sekcji ds. Portalu Uniwersyteckiego

 1. Zarządzanie systemem Portalu Uniwersyteckiego i jego rozwijanie;
 2. Zarządzanie strukturą witryn Portalu Uniwersyteckiego;
 3. Wsparcie użytkowników w zakresie publikowania na platformie Portalu Uniwersyteckiego – szkolenia, konsultacje;
 4. Wsparcie jednostek organizacyjnych UJ w zakresie optymalizacji i pozycjonowania stron;
 5. Wsparcie w zakresie użytkowania innych platform publikacji internetowej zarządzanych przez Centrum.