Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ w gronie najbardziej innowacyjnych szkół wyższych w Polsce

UJ w gronie najbardziej innowacyjnych szkół wyższych w Polsce

Uniwersytet Jagielloński, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Łódzka i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to uczelnie o różnych profilach kształcenia, które łączy modelowe wykorzystanie cyfrowych narzędzi w działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. Wszystkie cztery uczelnie jako pierwsze w Polsce zostały wyróżnione w programie dla najbardziej innowacyjnych szkół wyższych i otrzymały tytuł "Uczelnia w Chmurze Microsoft".

Współpraca Microsoft z uczelniami w Polsce była inspiracją do wyróżnienia liderów, którzy w obszarze zarządzania, nauczania i badań naukowych z powodzeniem wykorzystują najnowsze technologie Microsoft. W ten sposób powstał projekt "Uczelnia w Chmurze Microsoft" - program dla uczelni przyszłości, które nie tylko nauczają „tu i teraz”, ale także podejmują wyzwanie nowoczesnego kształcenia kolejnych pokoleń. To wyróżnienie dla kadry akademickiej, dla której podnoszenie kompetencji cyfrowych jest odpowiedzialnością i misją.

"Uczelnia w Chmurze Microsoft" to również prestiżowe grono innowatorów, których łączą rozwiązania technologiczne. Celem Microsoft jest stworzenie miejsca inspiracji i dobrych praktyk, odpowiadanie na bieżące potrzeby wykładowców i całej kadry akademickiej oraz wspieranie ich w planach rozwoju i wytyczaniu nowych ścieżek na uczelni.

Microsoft wspiera i wyposaża młodych ludzi w cyfrowe narzędzia, które pozwalają im zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania ich potencjału w przyszłości zawodowej. Koncepcja modelowego wykorzystania technologii chmury obliczeniowej przez uczelnię, która usprawnia funkcjonowanie instytucji na wszystkich poziomach i wspiera studentów w nauce, to jeden z elementów szerokiego planu obejmującego cały sektor edukacji. Jest ona określona zbiorem praktycznych rekomendacji, dotyczących tworzenia całościowej strategii transformacji cyfrowej na podstawie wizji i celów uczelni - Microsoft Education Transformation Framework. Modelowe wykorzystanie chmury to kompleksowe podejście uczelni do wyzwań, jakie przed nią stoją - od zapewnienia zasobów technologicznych, rozwoju kompetencji cyfrowych studentów i pracowników aż po wsparcie działalności dydaktycznej i prac naukowo-badawczych w trosce o najwyższą jakość kształcenia.

Początek cyfrowej transformacji Uniwersytetu Jagiellońskiego datuje się na 2014 rok. Właśnie wtedy uczelnia sięgnęła po "chmurę", a zrealizowane wdrożenie Office 365 Education było największym w obszarze edukacji w Europie. Obecnie wszyscy studenci, pracownicy, absolwenci i doktoranci mają konta w Microsoft Office 365 i korzystają z poczty chmurowej, a Microsoft Teams staje się podstawową platformą ich komunikacji. Dziennie odbywa się ponad 6 tys. spotkań grupowych oraz wiele rozmów wideo jeden do jednego. Technologie Microsoft pozwalają również realizować niecodzienne cele, tj. udział w wyborach rektora prowadzonych drogą elektroniczną czy prace i dyskusje nad nowym statutem uczelni.

- Mija rok od dnia, kiedy UJ został zmuszony przez pandemię koronawirusa do zmiany trybu pracy. Jestem przekonany, że trudny egzamin przejścia do wirtualnego świata zarządzania uczelnią, kompleksowej obsługi procesów dydaktycznych, dzięki zastosowaniu chmurowych platform do zdalnej komunikacji, zdaliśmy bardzo dobrze. Postęp obserwuję na co dzień i jestem dumny, że w Uniwersytecie Jagiellońskim dokonała się realna transformacja technologiczna. Microsoft Forms umożliwiła nam zgromadzenie deklaracji dotyczących chęci uczestnictwa pracowników w szczepieniach przeciw COVID-19, Microsoft Teams i Microsoft Forms wykorzystywane są jako narzędzia dla organizacji posiedzeń ciał statutowych UJ – Senatu, Rady Wydziałów czy Kolegiów Rektorskich - mówi rektor UJ prof. Jacek Popiel.

I dodaje: To tylko kilka przykładów obrazujących skok technologiczny skutkujący, co niezwykle ważne, podniesieniem kompetencji zawodowych wszystkich naszych pracowników i studentów. Mając nadzieję, że już niedługo powrócimy do bezpośrednich kontaktów, jestem przekonany, że niektóre z nowoczesnych form zdalnego kształcenia i zarządzania uniwersytetem zostaną z nami na stałe.

Microsoft liczy na to, że historie pierwszych wyróżnionych tytułem uczelni zainspirują również inne szkoły wyższe do wdrażania i powszechnego stosowania technologii chmurowych w nauczaniu, procesach administracyjnych i prowadzeniu badań naukowych, dzięki czemu ich grono będzie się systematycznie powiększać.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przez uczelnie wyższe w Polsce to nie tylko usprawnienie procesów dydaktycznych i administracyjnych zwłaszcza w tak niepewnym czasie. To również niezwykle istotny czynnik decydujący o sukcesie młodych ludzi na ciągle zmieniającym i cyfryzującym się rynku pracy. To także szansa dla nauczycieli akademickich na poszerzanie swoich horyzontów i zdobywanie nowej wiedzy - mówi Cecylia Szymańska, dyrektor Rynku Edukacyjnego Microsoft.

UJ otrzymał tytuł "Uczelnia w Chmurze Microsoft". Od lewej stoją: kierownik Działu Usług Informatycznych UJ Iwona Gajda, rektor UJ prof. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian i dyrektor Centrum Informatyki UJ Lucjan Stalmach (fot. Adam Koprowski)

Dyplom "Uczelnia w Chmurze Microsoft" (fot. Adam Koprowski)

Polecamy również
Spotkanie kandydatów na rektora UJ ze wspólnotą uczelni

Spotkanie kandydatów na rektora UJ ze wspólnotą uczelni

Oświadczenie prorektora UJ ds. <span lang="la">Collegium Medicum</span>

Oświadczenie prorektora UJ ds. Collegium Medicum

UJ w najnowszym <span lang="en">QS World University Rankings by Subject 2024</span>

UJ w najnowszym QS World University Rankings by Subject 2024

W serii Monografie FNP ukazały się książki dwojga badaczy związanych z UJ

W serii Monografie FNP ukazały się książki dwojga badaczy związanych z UJ