Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WIADOMOŚCI

» Zakup oprogramowania (nie dotyczy umów ogólnouczelnianych)

Zakup oprogramowania, innego niż oprogramowanie zakupione w ramach umów ogólnouczelnianych, wymaga zgody Prorektora ds. dydaktyki. Szablon wniosku dostępny jest na stronach CIWypełniony wniosek należy zaakceptować w systemie EZD i przekazać do Biura Prorektora ds. dydaktyki zgodnie z instrukcją, dostępną na stronie Działu ds. Systemu EZD UJ.

» Affinity - nowe oprogramowanie dostępny dla pracowników, doktorantów i studentów UJ do 5 kwietnia 2023 roku

» StataSE - nowe oprogramowanie dostępny dla pracowników, doktorantów i studentów UJ do 6 kwietnia 2025 roku

[stata]

» Overleaf - wersja online edytora dokumentów LaTeX dostępna dla pracowników, doktorantów i studentów UJ